ගොලු වෙලා හිත....

View previous topic View next topic Go down

ගොලු වෙලා හිත....

Post  Esala on 2016-06-15, 12:19 pm

ගොලු වෙලා හිත
තනි වෙලා අද
නුඹව සිහිවී
වැලපිලා

නිදි වරා හිත
දුර ගියා තව
මගහැරුනු හීනම
සොයා
ගලනවා ඇස්
රිදෙනවා මගේ 
කඳුලු හෙමිහිට 
වැටෙනවා
දන්නවා නුඹ 
එන්නේ නෑමයි
රිදෙනවා හිත
රිදෙනවා.....
avatar
Esala
+ 500 Posts

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 596
GetReal Gold : 5272
Member Since : 2013-03-28

Back to top Go down

Re: ගොලු වෙලා හිත....

Post  Jith on 2016-06-15, 8:08 pm

pride pride pride pride
avatar
Jith
+ 250 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 413
GetReal Gold : 4577
Member Since : 2013-10-18

Back to top Go down

Re: ගොලු වෙලා හිත....

Post  Sajith on 2016-06-16, 1:56 pm

දන්නවානම් නොඑන බව යලි
කිමද ඵල තව වැලපිලා
කඳුළු පිසදා සිනහවෙනු මැන​
නැවුම් සිහිනෙක සුව සොයා
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2858
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: ගොලු වෙලා හිත....

Post  Sajith on 2016-06-23, 12:52 am

ගොළුවෙලා තව ඉන්නෙපා නුඹ

මගහැරුනු හීනම සොයා

පිසදමා නෙත බලනු පෙරමග

හිමි කුමරු නුඹෙ එනතුරා  
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2858
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: ගොලු වෙලා හිත....

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum