පෙම් හීන මල් පිපෙන මාවතේ

View previous topic View next topic Go down

පෙම් හීන මල් පිපෙන මාවතේ

Post  Oshada on 10th June 2016, 15:31

පෙම් හීන මල් පිපෙන මාවතේ
අපි ආදරෙන් උන්නු කාලයේ
ඔබෙන් පෙම් කතා ඇසුනා
හදේ රූ රටා මැවෙනා
මතකයි නේද පෙම්වන්තයෝ

සිලිලාර සිත් මානයේ සීරුවේ
දඟකාර කම් පුරණ කාලයේ
හො‍රැහින් ආදරෙන් බලනා
රහසින් ළං වෙන්න සිතෙනා
මතකයි නේද පෙම්වන්තයෝ

ගඟලඟ ඉඳගෙන ගී මුමුණා
ඔබෙ අත ගෙන මම ඇවිදිනවා
වේදනා දැනුනේ නෑ
පාලුවක් සිතුනේ නෑ
ළං වීලා පෙමින් බැඳුණු සංසාරයේ

ඔබ ළඟ නැතිවිට සතුටක් නෑ
ඈත්ව යන්නට සිතුනෙම නෑ
ආදරෙන් හිස අතගා
චා‍ටු බස් කොඳුරලා
ඔබෙ ආදරේ දැනුන මේ ජීවිතේ....CtrlC+CtrlV
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: පෙම් හීන මල් පිපෙන මාවතේ

Post  Sajith on 10th June 2016, 19:28

හැමදාම වගේ ලස්සනයි
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2808
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum