සඳමයි නුඹ මගේ

View previous topic View next topic Go down

සඳමයි නුඹ මගේ

Post  Oshada on 2016-06-07, 10:54 pm

ඝනඳුර පලා යන සඳ‍රැස් විහිදීලා
සිසිලස ගෙනෙයි මට නිරතුරු සුව දීලා
සිනහව නිසා දුක පහවෙයි සමුදීලා
සඳවත නුඹයි මගෙ දෙව්දුව වතුවීලා

විටකදි රවයි මහවැලි සේ ගොරවාලා
සිනහව සලයි පුන්සඳ ලෙස ‍රැස් වීදා
හිත පිරිමදී දුක දැනුනම මගෙ වීලා
ගුණදම් බොහොයි  නුඹ සඳමයි වතුවීලා

දහසක් ගැහැට විසිමින් පසුවෙනව ඇතී
හිරහව සමග නිතරම ගැටෙනවා ඇතී
මේ හැම මැදින් මා සමගම සිනාවෙතී
නරකයි නොවෙද මා නුඹ රිදවනව ඇතී
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: සඳමයි නුඹ මගේ

Post  Sajith on 2016-06-07, 11:41 pm

ලස්සනයි
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2796
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum