හමුනොවන නුඹ

View previous topic View next topic Go down

හමුනොවන නුඹ

Post  Oshada on 2016-06-03, 11:47 pm

කාලයේ දිය දහර
ගලා යයි දෙපා සිඹ
උඩු සුළඟ හා වෙලී
පාව යයි වලාකුළ
ක්ෂිතිජතෙර සිටන් නුඹ
අඬගසයි පැදයන්න
ස්වර්ණ වර්ණයෙන් පිරි
ප්‍රේමයේ දිවි ඔරුව

එදා සිට මෙදා තුර
හඹා එමි මම නුඹව
වැහි සුළං කෝඩ මැද
තවම කිමිදෙමි සබඳ
වියරු දළ රළ සමග
පොරබදමි මම තවම
ක්ෂිතිජතෙර හිඳින නුඹ
දුරයි නොව හැමදාම

අහස පොළවට දුරයි
කවුරු කීවත් සබඳ
අහස තුල රිසි ලෙසින්
පොළව රඟනවා නොවෙද
ඒත් ක්ෂිතිජයේ සිට
අතවනන නුඹව මට
හමුනොවනු ඇත මියෙන
තුරා කිමිදුනත් මම...!!
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6320
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: හමුනොවන නුඹ

Post  Sajith on 2016-06-04, 8:46 am

avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2810
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum