පුරුද්දට නුඹෙ රුවම සගවමි පෙම් කෙරුව ඒ හදවතේ..

View previous topic View next topic Go down

පුරුද්දට නුඹෙ රුවම සගවමි පෙම් කෙරුව ඒ හදවතේ..

Post  Oshada on 2016-06-02, 11:17 pm

දිනක් ගතවන තවත් දිනකට
නුඹ මගෙන් වෙන් වූ දිනේ
තවත් දුර යයි බොහෝ කලකට
අපි අපෙන් වෙන් වී ගියේ

නෙතත් කලබල නැතත් දැන්නම්
පුරුද්දර වගෙ හිත් කොනේ
ඇයිද මේ හිතේ නැවතුනෙ
අද පාළුවට ගිය හදවතේ

නෙතත් නොනිදන සිතත් ඉගිලෙන
සීතලේ වස්සානයේ
අරන් ගියෙ මා නොවේ මගෙ හිත
නුඹයි පෙම් කල ඒ දිනේ

කලක් ගතවන තුරා හිටියත්
තනිවෙලා මා ලෝකයේ
පුරුද්දට නුඹෙ රුවම සගවමි
පෙම් කෙරුව ඒ හදවතේ...
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6370
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum