හඬනා සිත. .

View previous topic View next topic Go down

හඬනා සිත. .

Post  සහන් on 2013-05-26, 4:09 pm

රැදෙන්නට සිත ආදරෙන්
නිනවුවක් ඔය නෙතු යටින්
එපා එක ඉසිඹුවක් වත්
රිදවන්න හඬනා මගේ සිත. . .

පැතූ හැම පැතුමන් සිතින්
නුඹම මුල්වුන අනුහසින්
දිනක්වත් එක දිගට හිනැහී
ඉන්න නැති අරුමය කියන්. . .
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9220
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: හඬනා සිත. .

Post  kumaratarat on 2013-08-06, 12:45 pm

patta.....................
avatar
kumaratarat
+ 250 Posts

Mood : Loveble

City : kottawa
Country : Sri Lanka
Posts : 379
GetReal Gold : 4759
Member Since : 2013-01-27

Back to top Go down

Re: හඬනා සිත. .

Post  Guest on 2013-12-20, 10:46 am

අනේ මන්දා  :(  :( 
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: හඬනා සිත. .

Post  thavisha on 2013-12-20, 5:27 pm

hmmm

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7808
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: හඬනා සිත. .

Post  සහන් on 2013-12-31, 1:34 pm

ස්තූතියි යාලු. .
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9220
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: හඬනා සිත. .

Post  Siyapath on 2014-01-01, 6:06 pm

meka nam lassanai
avatar
Siyapath
+ 1000 Posts

Mood : Rainbow

City : Ratmalana
Country : Canada
Posts : 1740
GetReal Gold : 9380
Member Since : 2013-01-26

Back to top Go down

Re: හඬනා සිත. .

Post  සහන් on 2014-01-02, 3:51 pm

ස්තූතියි සියපත්
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9220
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: හඬනා සිත. .

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum