ඒත් රෑ හරි දිගයි...

View previous topic View next topic Go down

ඒත් රෑ හරි දිගයි...

Post  Oshada on 2016-05-28, 8:51 pm

දැන් හයයි රෑ තමයි
ස්ටෙශමත් කලබලයි
කළුවරත් එයි තමයි
ඒත් රෑ හරි දිගයි...

නුඹ හැඩයි නෑ නෙවෙයි
වෙදැඟිල්ලෙ රන් බැඳුම
ඒ දිස්නෙ මට පෙනෙයි
පෙනෙන්නෙ නෑ නෙවෙයි...

මම බලයි නුඹ දකියි
නුඹ බලන් නෑ නෙවෙයි
තහනමයි නෑ නෙවෙයි
ඒත් හිත් වැට පනී..

හයයි පහ දැන් ඇදෙයි
නුඹ නගියි මම ‍රැ‍ඳෙයි
නුඹ බලයි නෙත් එබෙයි
නෑ නෙවෙයි මට පෙනෙයි...

නුඹෙ නෙත් බරයි සීමා දිගයි
හිරිකඩ වැටෙයි කවුළුව වැසෙයි
දුම්රිය ඇදෙයි වැහිදිය බි‍ඳෙයි
බොඳව නුඹ පෙනෙයි යන වග දැනෙයි

ඕව් නුඹ දුරයි
නෑ අපි දුරයි
මම ඉතුරු වෙයි
ස්ටේශම කළුවරයි...
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6316
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ඒත් රෑ හරි දිගයි...

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-05-29, 3:50 am

mona ehekata othanata giyada re kaluwara wetenna eddi...
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2172
GetReal Gold : 5081
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: ඒත් රෑ හරි දිගයි...

Post  Oshada on 2016-05-29, 7:05 pm

මට යන්න හිතුනා අයියා. ඒකයි කළුවරයි කියලා බලන්නෙ නැතිව ගියා. ගියාට වඩා හොඳයි නොගිහින් හිටියනම්
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6316
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ඒත් රෑ හරි දිගයි...

Post  Sajith on 2016-05-30, 12:41 am

@Hitha Honda Kolla wrote:mona ehekata othanata giyada re kaluwara wetenna eddi...
noidea noidea noidea
curse curse curse curse curse
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2806
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: ඒත් රෑ හරි දිගයි...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum