සිතින් විතරක් පෙම් කරන්නම්

View previous topic View next topic Go down

සිතින් විතරක් පෙම් කරන්නම්

Post  Sajith on 2016-05-27, 2:58 am

avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2808
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: සිතින් විතරක් පෙම් කරන්නම්

Post  Sajith on 2016-05-27, 3:06 am

මේ සින්දුව මේ තරම් මාව අඩවයි කියලා හිතුවෙ නෑ කවදාවත්
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2808
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: සිතින් විතරක් පෙම් කරන්නම්

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-05-27, 3:59 am

noidea noidea noidea noidea noidea
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2172
GetReal Gold : 5083
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: සිතින් විතරක් පෙම් කරන්නම්

Post  Sajith on 2016-05-27, 8:33 am

Sorry


Last edited by Sajith on 2016-05-27, 12:24 pm; edited 1 time in total
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2808
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: සිතින් විතරක් පෙම් කරන්නම්

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-05-27, 11:52 am

andanna epa kollo.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2172
GetReal Gold : 5083
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: සිතින් විතරක් පෙම් කරන්නම්

Post  Sajith on 2016-05-27, 12:28 pm

@Hitha Honda Kolla wrote:andanna epa kollo.
sorry කොල්ලෝ,

ආයෙ අඩන්නෙ නෑ.

ආයෙ අඩන්න වෙන එකක් නෑ.
king
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2808
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: සිතින් විතරක් පෙම් කරන්නම්

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-05-28, 2:39 am

eka gena nam man hungak santhosa wenawa. onna aye wiraha gee be dennatama. harida? anith kenatath ekkai me kiyanne. nethnam dennama maawath andawanawa hemadaama.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2172
GetReal Gold : 5083
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: සිතින් විතරක් පෙම් කරන්නම්

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum