අසම්මතේ අප

View previous topic View next topic Go down

අසම්මතේ අප

Post  Oshada on 2016-05-24, 8:29 pm

පවුරු පදනම් බිද විහිද සල 
ලොවේ සීමා කඩා විසරු හද 
හදේ පිරවුනු හැගීම ඇහිද මන 
සැමට රහසින් පිපි නෙළුම ඔබ....


විසිර ගිය සම්මතේ දොරටු කල 
ඔවුන් කියති අසම්මතේ බැදි සුව 
හදට ලන්ව දැනෙන සැනසුම ඔබ 
දැන දැන කරමි එහිම වරදේ බැද....


විදිමි විනිවිදිමි ආදරයේ පැහැය ඔබ 
ලදිමි හිතමි සෙනෙහසේ සෙවණ ඔබ 
කරමි පුදමි පුජාවකි සුදු නෙළුම ඔබ 
වැරදි දනිමි යා නොහැකි බැදීම ඔබ....


පුදමි සිතින් මල් පහන් නිබද වට 
කරමි හදින් හිමි පැතුම් මුනිදු හට 
ලොවට වැරදි මාද ඔහුද නොම දැන 
දකිනු දිනක සම්මතේ ඇසින් අප....
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum