නුඹට හැකි බව නොදැන උන්නෙමි

View previous topic View next topic Go down

නුඹට හැකි බව නොදැන උන්නෙමි

Post  Oshada on 2016-05-24, 8:21 pm

මගේ නෙත් දෙක තෙත් කරන්නට
මගේ නිදිමත උදුර ගන්නට
මගේ මතකය එපා කරනට
නුඹට හැකි බව නොදැන උන්නෙමි...


මගේ හදවත බර කරන්නට
මගේ සිතුවිලි විසිරුවන්නට
මගේ සිත්මල පොඩි කරන්නට
නුඹට හැකිබව නොදැන උන්නෙමි...


මගේ සිහිනය බොඳ කරන්නට
තවත් නුඹටම සිත පුදන්නට
මගේ හැඟුමන් හසුරවන්නට
නුඹට හැකි බව නොදැන උන්නෙමි...


තවත් කෙනෙකුට සිත පුදන්නට
බැරිම තැනටම හිත කඩන්නට
මවෙත මාවම නැති කරන්නට 
නුඹට හැකි බව නොදැන උන්නෙමි......


avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6308
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: නුඹට හැකි බව නොදැන උන්නෙමි

Post  Sajith on 2016-05-27, 2:34 am

මගේ නෙත් දෙක තෙත් කරන්නට
නුඹට හැකි බව මම දැන උන්නෙමි
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2798
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: නුඹට හැකි බව නොදැන උන්නෙමි

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-05-27, 3:56 am

ane mokakda ane oyala dennage wede hemadaama andana ekane.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2162
GetReal Gold : 5063
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: නුඹට හැකි බව නොදැන උන්නෙමි

Post  Guest on 2016-05-27, 6:45 am

Hmmmmmmmmmmmm
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: නුඹට හැකි බව නොදැන උන්නෙමි

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum