ආදරෙයි මමත්

View previous topic View next topic Go down

ආදරෙයි මමත්

Post  සහන් on 2013-05-25, 6:05 pm

ඔයාගෙ පුංචි හිතෙන්
ගලා එන ආදරේ
ටිකෙන් ටික නැගිල
මං වටකරගෙනම පැතිරිලා
දරාගන්න. . .
විදගන්න. . .
බැරිතරමට. . .
ආදරේ උතුරා යනව
ඒ ආදරේ මටම විතරයි කියල
මගෙ හිතට දැනෙනකොට
මම කොහොමද ඈතින් ඉන්නෙ
ආදරෙයි මමත්
කියාගන්න බැරි තරම්. . .

avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2347
GetReal Gold : 9211
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: ආදරෙයි මමත්

Post  kumaratarat on 2013-08-06, 12:49 pm

hiks.....nidagena innakta  ganwathura  awith  wage  neda  machn ......pirila  ithiyila  yanne  adare ....hiks ..:D
avatar
kumaratarat
+ 250 Posts

Mood : Loveble

City : kottawa
Country : Sri Lanka
Posts : 379
GetReal Gold : 4751
Member Since : 2013-01-27

Back to top Go down

Re: ආදරෙයි මමත්

Post  kumaratarat on 2013-08-06, 12:49 pm

hiks.....nidagena innakta  ganwathura  awith  wage  neda  machn ......pirila  ithiyila  yanne  adare ....hiks ..:D
avatar
kumaratarat
+ 250 Posts

Mood : Loveble

City : kottawa
Country : Sri Lanka
Posts : 379
GetReal Gold : 4751
Member Since : 2013-01-27

Back to top Go down

Re: ආදරෙයි මමත්

Post  kumaratarat on 2013-08-06, 12:50 pm

hiks.....nidagena innakta  ganwathura  awith  wage  neda  machn ......pirila  ithiyila  yanne  adare ....hiks ..
avatar
kumaratarat
+ 250 Posts

Mood : Loveble

City : kottawa
Country : Sri Lanka
Posts : 379
GetReal Gold : 4751
Member Since : 2013-01-27

Back to top Go down

Re: ආදරෙයි මමත්

Post  amal123 on 2013-10-15, 8:30 pm

lassanai
avatar
amal123
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 105
GetReal Gold : 3683
Member Since : 2013-09-26

Back to top Go down

Re: ආදරෙයි මමත්

Post  Siyapath on 2013-11-08, 7:57 am

pride pride pride good one
avatar
Siyapath
+ 1000 Posts

Mood : Rainbow

City : Ratmalana
Country : Canada
Posts : 1740
GetReal Gold : 9372
Member Since : 2013-01-26

Back to top Go down

Re: ආදරෙයි මමත්

Post  Guest on 2013-11-08, 10:15 am

අති විශිශ්ටයි සර් ! 
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: ආදරෙයි මමත්

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum