සතුට දෙනවද ටිකක්

View previous topic View next topic Go down

සතුට දෙනවද ටිකක්

Post  Oshada on 22nd May 2016, 22:07

දුක හිතෙන මතකයක
මතකයන් නැවතිලා
නුඹ හින්දා ආදරේ
මගෙ හිතට නොලැබිලා
කල්පයක් නුඹ පැතූ
සිතින් මම තනිවෙලා
ගව්ගණන් ආව දුර
යයි කිසිත් නොකියලා

නෙත් ඉමෙන් බැස යන්න
කඳුළකින් දුක දොවා
මට ඉතිරි නුඹෙ මතක
හදවතේ සඟවලා
මියෙන්නට දින ගනින
හිතට නුඹවම සොයා
සතුට දෙනවද ටිකක්
ආදරෙන් නැවතිලා
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: සතුට දෙනවද ටිකක්

Post  Hitha Honda Kolla on 23rd May 2016, 03:48

ithin oya tika kelinma ahannako appa.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2172
GetReal Gold : 5083
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum