සෙනෙහස නුඹටමයි පතනෙමි සංසාර

View previous topic View next topic Go down

සෙනෙහස නුඹටමයි පතනෙමි සංසාර

Post  Oshada on 2016-05-21, 10:16 pm

සුදු අත වෙලා ආසයි මට ඇවිදින්න
සුමුයුරු පෙම් කතා සවනට මුමුණන්න
හිමි නැති නිසා සසරේ දෙතැනක ඉන්න
කල පව කිමද පෙම්වත මට පවසන්න

සෙනෙහස හැඟුම් මද සුළඟේ කැඩීයන්
ආදර මතක වැහි කෝඩෙට තෙමීයන්
පායන හිරුට කඳුලැලි මගෙ දැවීයන්
සඳ වත සිසිල ලැබ සිත මගෙ හැදීයන්

වැවු තාවුල්ලෙ සෙවනක උණ පඳුර යට
දොඩමළු උනා මං නුඹ ළඟ සෑම විට
සෙනෙහස පිරුණු දිලිසෙන ඔය නුවන් යට
තුරුළුව උන්නු හැටි මතකයි තාම මට

පෙරදා මතක පොදි බැඳ මං කරකාර
දීගෙක ගියා ඔය අත ගෙන හැමවාර
උන්නත් නිතර සිත ළඟ පෙම පවුකාර
සෙනෙහස නුඹටමයි පතනෙමි සංසාර
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum