මම නුඹේ කියා

View previous topic View next topic Go down

මම නුඹේ කියා

Post  Oshada on 2016-05-21, 9:24 pm

මියෙන්නට හිතක් නැති 
හීන හිත් අහස පුරා 
ආදරේ සුවඳ ගෙන 
නුඹේ සුවඳක් වෙලා නොගැලපෙන මගහැරෙන 
නෙත් දහසක් පුරා
නුඹේ සෙනෙහසම මට 
දැනුනේ මහා මේර වෙලා ...කල්පයක් එනතුරා 
මග බලා හිනැහිලා
දුටු දිනම මගේ ලොව 
නැවතිලා මගේ කියා ආයේ නෙත් අද්දරින් 
මියෙන්න නම් ඔයා
හිතන්නට නම් එපා නුඹ
මම නුවේ නුඹේ කියා .,,,,,
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6316
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum