වෙසක් ආසිරි..

View previous topic View next topic Go down

වෙසක් ආසිරි..

Post  tharindu on 2016-05-21, 12:30 am

                                 
                                                කුල්ලු පමං චො භික්කවේ 
                                                     ධම්මං දෙසිස්සාමි 
                                                       නත්රණථාය
                                                     නොගහණථාය....
 


                                       මහණෙනි මගේ ධර්මය පහුරක් වැනිය                                                                                                                                                                            එය වූ කලි සංසාරයෙන් එතෙරවීමට විනා                                                                                                                                                                        කරතබා යාමට නොවේ......      
     
උපදින සියලු දේ නැසෙන සුළුය..                                                                                                                                                                          උපන් අකුසල් යටපත් කරගන්න ..                                                                                                                                                                                                                      නුපන් කුසල් උපදවා ගන්න ..                                                                                                                                                                                                                            අප්‍රමාදී වන්න...                                                                                                                                                                                                                                         ලැබුණ මිනිසත් භාවය.....                                                                                                                                                                               බියකරු සසරින් එතෙර වීමට ශක්තියක් ජවයක් කරගන්න.... 
සියලු දෙනාට වෙසක් ආසිරි පතන්නෙමු ...අමාමැනි තිලෝගුරු බුදු පියාණන් වසන්සේගේ ධර්මය තේරුම් අරගෙන මේ බියකරු සසරින් එතෙරවීමට අධිටන්කරමු....
avatar
tharindu
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 134
GetReal Gold : 1951
Member Since : 2016-01-28

Back to top Go down

Re: වෙසක් ආසිරි..

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-05-21, 5:31 am

mage mallatath esema wewa kiyala pathanawa.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2172
GetReal Gold : 5081
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum