එකම හීනය

View previous topic View next topic Go down

එකම හීනය

Post  Oshada on 2016-05-19, 9:40 pm

රළු අහසටත්
තරු යායටත්
එකම එක හීනයක් තිබුනා

මහා සයුරටත්
සුදු වැල්ලටත්
සඳ එළිය එනතුරු බලන් හිටියා

හිත් යායටත්
නෙත් අද්දරත්
එක රුවක් දකින තුරු නිදිවරා හිටියා

නුඹ ආයෙමත්
යන දිනකටත්
ආදරේ මට මහා මෙරක් දැණුනා
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6378
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum