දුරු රට ගිය කුමරුනි

View previous topic View next topic Go down

දුරු රට ගිය කුමරුනි

Post  Sajith on 2016-05-16, 11:42 am

ලතවෙයි මා සිත නුඹ ගැනම සිතමින්

තෙත් වෙයි දෙනුවන ගලන උණු කඳූලින්

අයදිමි දෙවියන්නුඹේ සුව පතමින්

කුමරුනි යළි මා වෙත වඩිනු නිදුකින්

 

නුඹ ගිය දුරු රට තනියක් නොදැනේවා

මල වට බිඟු සේ පිරිවර ඇතිවේවා

බුදදස් දෙවිඳුන් දිව ඔසු ගෙන ඒවා

තෙරුවන් සරණින් යළි සුවපත් වේවා
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2858
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: දුරු රට ගිය කුමරුනි

Post  Sajith on 2016-05-16, 11:57 am

avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2858
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: දුරු රට ගිය කුමරුනි

Post  Sajith on 2016-05-16, 3:42 pm

avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2858
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: දුරු රට ගිය කුමරුනි

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-05-17, 5:26 am

sajee malliyo oyath??? ei me?
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2189
GetReal Gold : 5151
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: දුරු රට ගිය කුමරුනි

Post  Sajith on 2016-05-17, 11:12 am

මගේ හිතට ලොකු අසරණ කමක් දැනෙනවා කොල්ලෝ
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2858
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: දුරු රට ගිය කුමරුනි

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-05-19, 8:55 pm

iwasan inna. eya ikmanata eine.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2189
GetReal Gold : 5151
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: දුරු රට ගිය කුමරුනි

Post  Sajith on 2016-05-20, 1:46 pm

ඉවසුවට නෑනෙ කොල්ලෝ කිසිම සැනසීමක්
help
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2858
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: දුරු රට ගිය කුමරුනි

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-05-21, 5:34 am

ei ehema hithanne, kiyanne. oyata honda daragenime shakthiyak thienawa. honda manasikathwayak thienawa.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2189
GetReal Gold : 5151
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: දුරු රට ගිය කුමරුනි

Post  Sajith on 2016-05-21, 9:46 am

thanks kollo
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2858
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: දුරු රට ගිය කුමරුනි

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-05-21, 7:40 pm

you are welcome.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2189
GetReal Gold : 5151
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: දුරු රට ගිය කුමරුනි

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum