සිරිපොද වැස්ස

View previous topic View next topic Go down

සිරිපොද වැස්ස

Post  tharindu on 2016-05-07, 9:56 pm

සිරිපොද වැස්ස වැටෙන්නේ ...
ඇහේ කදුළු වැටුනා වාගේ .....
මතකය දුරින් රැදෙන්නේ ....
මල් වැහි නොවේ වහින්නේ ....


බිංදු බිංදු වැහිපොද වැටිලා ....
ලෙලෙනා සීතල සුළගේ .....
කවුරුත් නොඑන මාවතේ....
කවුරුත් නොදකිනා ලෙසින්....
ඔබ හා යන්නට සිතුනා ..


දැවටී දැවටී සීතල සුළගේ ...
දැනුනා උණුසුම සුසුමේ ...
හැමදා ඉන්න මා ලගින්..
ඇවිදින් යන්න දුර ගමන්..
ඔබ යලි ඒ යැයි සිතුණා.....
avatar
tharindu
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 134
GetReal Gold : 2013
Member Since : 2016-01-28

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum