නුඹ සඳ මගෙ නෙවෙද ඉතින්....

View previous topic View next topic Go down

නුඹ සඳ මගෙ නෙවෙද ඉතින්....

Post  Oshada on 2016-05-06, 9:27 pm

ආවත් පරදා ගලමින සෞම්‍ය ගුණෙන්
අමාවකට පෙනුනේ නැතිවටද හොදින්
පසලොස්වක දාකට පුරාපසෙහි දිලෙන්
සඳ මගේ නුඹ... නුඹ සඳ මගෙ නෙවෙද ඉතින්....


සඳ ඉල්ලා හඬනා විට කවුරු කියත්
අහස , සඳට උරුමය යැයි හඬද නගත්
ඒත් අනේ උන් දනි නම් මෙලෙස වදන්
සඳ මගේ නුඹ... නුඹ සඳ මගෙ නෙවෙද ඉතින්....


සඳ ඉල්ලන්නට හිත් ලෑවට හිස් අහසෙන්
ලොවක් සැනහෙනා විටකදි සඳ කැලුමෙන්
ඉල්ලන්නේ කෝමද මම සඳ අහසෙන්
මතක තියාගන් මගෙ සඳ නුඹද ඉතින්
සඳ මගේ නුඹ... නුඹ සඳ මගෙ නෙවෙද ඉතින්.....
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: නුඹ සඳ මගෙ නෙවෙද ඉතින්....

Post  Sajith on 2016-05-07, 1:00 pm

මුළු ලොවම සැනසුනත් විඳ විඳම පුර පසෙහි සඳ කැළුම්
සඳක් වී කුමට මා ඔබේ සිත එළිය කළ නොහැකිනම්
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2796
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum