මා ඔබ වෙතටම බැඳුනා

View previous topic View next topic Go down

මා ඔබ වෙතටම බැඳුනා

Post  Oshada on 2016-05-04, 9:13 pm

බලාපොරොත්තුව ගිලිහුන තැනකදි
ඔබ මා වෙත ආවා
අපට මැදින් ආකාශේ
කහ දියමන්තිය දිලුනා
ඒ මොහොතින් මා ඔබ වෙත බැඳුනාඔබ සුව නින්දක සැතපෙන මොහොතක
ඔබව අහිමි යැයි මට සිතුනා
ඔබට නොදන්වා හොර රහසේ
මා ඔබ අවදි කලා
මම ඔබ වෙතටම බැඳුනාඔබේ හුස්ම තුල රැඳි සුවඳක්
පාවී මා වෙත ආවා
බලාපොරොත්තුව දුන් ඔබෙ දෑසින්
රහසක් මට කොඳුරා කීවා
හැම මොහොතකම මා ඔබ වෙතටම බැඳුනා
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6308
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: මා ඔබ වෙතටම බැඳුනා

Post  Sajith on 2016-05-04, 11:29 pm

ඇත්තටම ලස්සනයි මල්ලියෝ.
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2798
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum