රිදෙන හදවත

View previous topic View next topic Go down

රිදෙන හදවත

Post  Oshada on 2016-05-03, 7:35 pm

හිත් අරණේ පෙම් කරන සඳ
අමාවක අදුරත් තියා
හින් කළුවර වැටෙන්නට පෙර
සද අහස් ගැබ හැර ගියා
වැටෙන්නට උණු කදුළු කැට ලග
නුඹේ සුවදම ඇති නිසා
සත්තමයි මම සගවා ගත්තා
හිතේ නුබ විතරක් තියාමගෙන් ඈතට යන්න යන්නම
බිදුනේ මේ හිත නැවතිලා
නුඹම වෙනුවෙන් පිරු පෙම් දම්
අකල් වැසි සේ බිම හෙලා
නුඹ ඉතින් තව පෙමක් වෙනුවෙන් 
හිනහවෙන තුරු නිදි වරා
තැවෙන හිත ලග රිදෙන හදවත
සෙමින් අතගා සැනසුවා.....
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: රිදෙන හදවත

Post  Sajith on 2016-05-05, 11:04 am

අහස් ගැබ හැර ගියත් සඳවත අමාවක අඳුරක් තියා.

නුඹම වෙනුවෙන් පිරූ පෙම්දම් හදේ ගැඹුරක ඇති නියා.

හීන් කළුවර වැටෙන්නට පෙර පුරුදු සුවඳම සොයසොයා.

නුඹේ ලොව වෙත එළිය අරගෙන යලිත් පැමිණෙනු ඇත එයා.
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2808
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum