හැර ගියේ ඇයිද නුඹ මා

View previous topic View next topic Go down

හැර ගියේ ඇයිද නුඹ මා

Post  Oshada on 2016-04-30, 9:34 pm

නින්ද මා ළඟ නොතිබු මහ ‍රැය
නුඹෙ සුවඳ සිහිනයෙන් ඉව කර
ළමැද සු‍රැකිව තිබුණ නුඹෙ සුසුමක
උණුසුමින් ගිණි ගෙන දැවුනි මා සිත

හැර දමා දුර ඈත යන්නට
හේතු දහසක් තිබූ පමණට
නොහැර තනිකොට නොගිය මා අද
නුඹ නිසා අවදියෙන් දවසම

රක්ත ලේ බිඳු දෑස් අග තව
නලියමින් සොය සොයා ගලන මග
ගිනි ගහන හද මැදින් හෙමිහිට
කිමිදුනා පපු කුහර මැද්දට
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: හැර ගියේ ඇයිද නුඹ මා

Post  Sajith on 2016-04-30, 10:26 pm

බක් මහට ගී ගයන තුරුණු කෝකිලයෝ,
ඇයිද මේ දුක හිතෙන ගීතම ගයන්නේ?
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2808
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: හැර ගියේ ඇයිද නුඹ මා

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-05-04, 5:17 am

oshada, courage kolla. hemadaama wahinne nehe. heta samaharawita hiru payai.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2172
GetReal Gold : 5083
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: හැර ගියේ ඇයිද නුඹ මා

Post  Sajith on 2016-05-05, 10:49 pm

නොහැර තනිකොට නොගිය නුඹ වෙත

ළමැද සුරැකිව තිබුණු සෙනෙහස

රැගෙන එන්නෙමි යලිත් සිසිලස

ගිනි ගහන පපු කුහර මැද්දට
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2808
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: හැර ගියේ ඇයිද නුඹ මා

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum