ඔයට මන් ගෑන වගක් නෑ

View previous topic View next topic Go down

ඔයට මන් ගෑන වගක් නෑ

Post  amal123 on 2016-04-29, 5:37 pm

මහමෙරක් පෑතුම් පුරවන් බලන් හිටියා
ඔය එනකන්
ඔව් ඔයා අවා
ඒත් ඔයා කෝ........
මන් හමතෑනම් හෙව්ව.
ඔයට මන් ගෑන වගක් නෑ
ඔය යන්න ගිහින්
avatar
amal123
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 105
GetReal Gold : 3753
Member Since : 2013-09-26

Back to top Go down

Re: ඔයට මන් ගෑන වගක් නෑ

Post  Oshada on 2016-04-29, 6:11 pm

මහමෙරක්ට පැතුම් පුරවන්
බලන් හිටියා මමත්
දවසක්....

සිදුවිය නොසිතුව දෙයක්
සිදුවිය අතහැර යන්නට ගොඩක්


වගක් නැතිව නෙවෙයි ඉතින්
තෙරුම් ගන්නකො මාවත්
ආයෙත් ආවම දැක්කා

වෙනස් වෙලා ගොඩක්


avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6378
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ඔයට මන් ගෑන වගක් නෑ

Post  Sajith on 2016-04-30, 2:03 pm

මහමෙරක් පැතුම්
හදවතේ පුරවන්
බලා සිටි ඔබ වෙනුවෙන්
අයෙක් වේ නම්

දිවි මගේ පසෙකින්
ඒ නුඹේ පෙර කළ පින්
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2868
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: ඔයට මන් ගෑන වගක් නෑ

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum