හැරගිය නුඹට

View previous topic View next topic Go down

හැරගිය නුඹට

Post  Oshada on 2016-04-28, 7:21 pm

නාවට දෑතේ කරගැට
ලීවා අහසට නුඹ ගැන
සහතික කර මං නුඹෙ පෙම
දවසක් දිවුරුව මතකද..

ගිය මග තු‍ටුයෙන් සිටිනෙද
අපි ආගිය තැන් මතකද
පෙම් කල හිතකට පණ මෙන්
මේ හැටි ඇයි රිදවුම් නම්..

අවසර ලැබගෙන ‍රැඳුමට
ආවේ තුරුලට නුඹ රන්
අවසර නැතිවම යන වග
නොදැනයි උන්නේ මා නම්..

ගතවුන කල කල්පය වන්
හදවත පාරයි තවමත්
වැස්සට ගොඩවුන පැලටත්
නිය‍ඟෙදි කලාලු අවමන්

කවි කම් කර නැත පල දැන්
මා හැර ගිය නුඹ වෙනුවෙන්
හෙමිහිට මං නැගිටින්නම්
විපතෙදි මෙමා ව නොපතන්..!!!
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6378
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: හැරගිය නුඹට

Post  Sajith on 2016-05-10, 2:55 pm

පෙම් කළ හිතකට පණ මෙන්


මා දුන් වරදින් රිදවුම්


ලබනෙමි තුන්යම විඳවුම්


අයදිමි සමාව මගෙ රන්


අවසර ලැබුනොත් මා හට


නැවතත් එන්නට තුරුලට


සහතික කර මගෙ මැණිකට


පුදනෙමි දිවියම සදහට​
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2868
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum