කොන්දේසි විරහිත නුඹේ ආදරය..

View previous topic View next topic Go down

කොන්දේසි විරහිත නුඹේ ආදරය..

Post  Oshada on 2016-04-03, 8:14 pm

කොන්දේසි විරහිත ආදරයට නුඹේ
කොන්දේසි විරහිතව පුද දුනිමි
හදවත මගේ..

කල්පයක් කර්කෂ වූ පොළෝ තලයට
නියං යාය කෙලවර කොට
වසියි ආදර මෝසම් වැස්ස..

දෙගොඩ තලා පිටාර යන
නුඹේ ස්නේහයෙන් පෙඟී
දළුලයි මිහිතලයම

හෙටක් නොදැකම වැසී ගිය නෙත්
විවව වූ හැටි පුදුමයි
ශෝකයේ තිමිර පරල ඉරා
බලාපොරොත්තුවේ හිරු කිරණින්...
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6368
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: කොන්දේසි විරහිත නුඹේ ආදරය..

Post  Sajith on 2016-04-05, 1:32 pm

තෙමෙන්නට ආසයි දාහය නිවන නුඹේ ආදර වැස්සේ.
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2858
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum