සබඳ නුඹ එනවාද

View previous topic View next topic Go down

සබඳ නුඹ එනවාද

Post  Oshada on 2016-03-13, 8:06 pm

සබඳ නුඹ
අහස් කුස
මම 
මේ මහා පොලොව
නුඹෙන් ගලනා 
සෙනෙහෙ බිඳු ගෙන
හෙටත් සරසවමි ලෝකය
ඇවිත් ගිම් නිවනා දින
තුරු වදුළු ගං දියත් මම
ඉතින්
සබඳ නුඹ

එනවාද අපේ ලෝකයට
ලොවම නිදනා විට
රැය පහන්කර
තුරුළු වෙන්නට.....ඕෂද
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: සබඳ නුඹ එනවාද

Post  amal123 on 2016-03-14, 11:02 am

මිහිතලය නුබ.
අහස් ගෑබ ලෙස  නුබ දකින මා.
නිසල රෑයක
සිසිල් සුලගට
පවෙලා එන්නම් 
ආදරෙන් මා වෑළද ගන්නව නම්
ගෙනත් දෙන්නම්
පුන්චිම පුන්චි තරු කෑටයක් අපෙ මේ පෙම් කතව හොන්දින් දන්න
ආදර සෑමරුම් ලෙස.
ගංගා
 ඈල දොලට 
    තුරු වෑල් වලට හොරෙන්..................~~අමල් ~~
avatar
amal123
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 105
GetReal Gold : 3693
Member Since : 2013-09-26

Back to top Go down

Re: සබඳ නුඹ එනවාද

Post  Oshada on 2016-03-14, 4:44 pm

ස්තූතියි...අමල් අයියා ලස්සනයි
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: සබඳ නුඹ එනවාද

Post  amal123 on 2016-03-14, 5:37 pm

ස්තුති මල්ලි,
ලස්සනට කරපු අයචනයකට ලස්සන පිලිතුරක් දෙන්න උත්සහ කලා විතරයි ඔය
 කෑමති නම් continue කරමු දිගටම......
avatar
amal123
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 105
GetReal Gold : 3693
Member Since : 2013-09-26

Back to top Go down

Re: සබඳ නුඹ එනවාද

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum