නික්මීම? පලා යාම?

View previous topic View next topic Go down

නික්මීම? පලා යාම?

Post  pandlforever on 2016-03-09, 7:49 pm

හැර යා යුතුය මේ අහස දැන්
භාර කරමින් වේදිකාව
ඔබ හා එක්ව රඟන්නට මට වරම් නැති රැඟුමට

පැමිණ දහසක් තරු කැට
හෙළන නෙතගින් බැලුම් ම දෙසට
පවසාවි ඔබව වට කර කළ නො කළ යුතු මේ යැයි

ඊට පෙර යා යුතුය
පලා යා යුතුය
පැරදුණු නිසා නොව වැටහුණු නිසා

දිවාවක් දවන ලද 
දිවාකර තෙද බිඳී
සැඳෑවත් නිමා කර සඳුගෙ සඳ පැමිණේවි

ඊට පෙර යා යුතුය
පලා යා යුතුය
මෙලෙසින් වර්තමානයේ අනාගතයට ඇති බියෙන්

පැතුවත් කොතෙක් රැඳෙන්නට
හිරු සඳු එක්ව එකම අහසක
බලා ඇස් කොනින් දොස් සම්මතය නගයි උස්

ඊට පෙර යා යුතුය
පලා යා යුතුය
වෛරයෙන් නොව නොපෙනෙන අරුම සෙනෙහසින්
avatar
pandlforever
Regular Member

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 5
GetReal Gold : 2315
Member Since : 2015-05-26

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum