මෙ සින්දුව ලස්සනද කියන්න

View previous topic View next topic Go down

මෙ සින්දුව ලස්සනද කියන්න

Post  amal123 on 2016-02-19, 2:34 pm

avatar
amal123
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 105
GetReal Gold : 3741
Member Since : 2013-09-26

Back to top Go down

Re: මෙ සින්දුව ලස්සනද කියන්න

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-02-20, 3:26 am

lassanai. mage eheta kandulakuth awa matath horenma.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2189
GetReal Gold : 5149
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum