ජීවිතය සරලද.............???

View previous topic View next topic Go down

ජීවිතය සරලද.............???

Post  amal123 on 2016-01-28, 12:47 pm

ජීවිතය සරලද.............???
අපි හෑමෝම මෙ ලොකෙ එලිය දකින්නෙ එකම විදිහකට. ... එත් ඊට පස්සෙ ජීවිතෙ ගතකරන්නෙ විවිධ අත්දෑකීම් එක්ක විවිද ආකාර වලින්. දුක සෑප හෑමෝටම පොදුයි. ................ බලමු අපි හමෝගෙම අදහස් 
avatar
amal123
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 105
GetReal Gold : 3683
Member Since : 2013-09-26

Back to top Go down

Re: ජීවිතය සරලද.............???

Post  amal123 on 2016-01-30, 10:15 am

avatar
amal123
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 105
GetReal Gold : 3683
Member Since : 2013-09-26

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum