නෙත් පෙනෙන මානයේ

View previous topic View next topic Go down

නෙත් පෙනෙන මානයේ

Post  ranveer on 2016-01-07, 2:01 pm

නෙත් පෙනෙන මානයේ 
නුඹේ රුව සෙව්වෙමි
ගව් ගනන් මග ගෙවා
නුඹ සොයා අවෙමි
සසරින් සසරට 
පුරුදු සෙනෙහස අරන්
ඒ සෙනෙහ සුවඳට
තවම මම ආදරෙයි 
මගේ සුදු රත්තරන්
avatar
ranveer
Regular Member

Mood : Proud

Country : Sri Lanka
Posts : 49
GetReal Gold : 1842
Member Since : 2016-01-07

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum