මගහැරුණි මට..

View previous topic View next topic Go down

මගහැරුණි මට..

Post  Tharuka Sithum on 2016-01-01, 8:11 pm

ආයෙමත්
වසන්තය
එනකල් ම
බලන් හිඳ
මගහැරුණි
ඒ සොඳුරු
ගිම්හාන
සමය මට...
avatar
Tharuka Sithum
Regular Member

City : COLOMBO
Country : Sri Lanka
Posts : 25
GetReal Gold : 1887
Member Since : 2015-12-28

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum