දේදුනු

View previous topic View next topic Go down

දේදුනු

Post  Tharuka Sithum on 2016-01-01, 8:03 pm

දේදුනු
සත්පාට
උඹෙ ආදරේ වගේයි..
උන් හිටි ගමන්
වැහි අඳුර මැද
පායන...
අලු පාට ආකාසෙ
වැහි බීරමේ තනිකර
සතුටත් උදුරගෙන
කොහේදෝ හැංගෙන...
avatar
Tharuka Sithum
Regular Member

City : COLOMBO
Country : Sri Lanka
Posts : 25
GetReal Gold : 1959
Member Since : 2015-12-28

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum