කළුවර ඉරගල..

Page 6 of 8 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

View previous topic View next topic Go down

Re: කළුවර ඉරගල..

Post  weera1 on 2016-02-07, 1:30 pm

apoi dewiyane me moko wela tiyenne .....podi bandara kumarayata ....tikirawa mataka nette.....ateetaya amataka welaneda....paw
itin tikira.........
avatar
weera1
+ 100 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 225
GetReal Gold : 2281
Member Since : 2015-10-14

Back to top Go down

Re: කළුවර ඉරගල..

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-02-07, 11:52 pm

me moko bodibandarata wela thienne? ane asarana tikira.
kohoma unath hemadaama wage lassanata liyala thienawa. kochchara kiuwath poddaine liyanne. hm hmhm kamak neehe.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2206
GetReal Gold : 5229
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: කළුවර ඉරගල..

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-02-09, 10:43 pm

thamath liyala nehe.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2206
GetReal Gold : 5229
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: කළුවර ඉරගල..

Post  amal123 on 2016-02-11, 3:42 pm

kathawa update karanna raththaran........
avatar
amal123
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 105
GetReal Gold : 3799
Member Since : 2013-09-26

Back to top Go down

Re: කළුවර ඉරගල..

Post  kasunx on 2016-02-12, 12:12 am

Niyamayi !
avatar
kasunx
Team Member
Team Member

Mood : Rainbow

City : Battaramulla
Country : Sri Lanka
Posts : 1462
GetReal Gold : 8125
Member Since : 2013-05-31

Back to top Go down

Re: කළුවර ඉරගල..

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-02-12, 10:40 pm

rocksss rocksss rocksss rocksss
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2206
GetReal Gold : 5229
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: කළුවර ඉරගල..

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-02-15, 10:39 pm

sithum petiyo meka liyannako kukku baboooo.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2206
GetReal Gold : 5229
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: කළුවර ඉරගල..

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-02-17, 9:33 pm

ane sithumo, mage yaka ausanne nethiwa meka update karapan.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2206
GetReal Gold : 5229
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: කළුවර ඉරගල..

Post  amal123 on 2016-02-19, 11:04 am

[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
amal123
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 105
GetReal Gold : 3799
Member Since : 2013-09-26

Back to top Go down

Re: කළුවර ඉරගල..

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-02-24, 4:24 am

curse curse curse curse curse
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2206
GetReal Gold : 5229
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: කළුවර ඉරගල..

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-02-25, 10:34 pm

Den me kathawa liyala iwaradaban????
aye liyanne nethnam apita kiyapan.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2206
GetReal Gold : 5229
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: කළුවර ඉරගල..

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-03-01, 9:39 pm

man asama kathawak meka. ekai panna panna meka update karanna kiyanne. eth therumak nethi patai mekata comment karana eka.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2206
GetReal Gold : 5229
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: කළුවර ඉරගල..

Post  shevan on 2016-03-02, 9:41 am

මේ කතාව ලියන ඒකාටද බබා ලැබී අැත
avatar
shevan
+ 250 Posts

Mood : Cheerful

Country : Sri Lanka
Posts : 404
GetReal Gold : 4969
Member Since : 2013-08-09

Back to top Go down

Re: කළුවර ඉරගල..

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-03-03, 4:37 am

admin please delete this story....
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2206
GetReal Gold : 5229
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: කළුවර ඉරගල..

Post  Hitha Honda Kolla on 2016-04-05, 4:49 am

Yako sithumo inna thenakin awith meka liyapiya. umbatanam hondak wenne nehe me karapu aparadeta.
avatar
Hitha Honda Kolla
2000 + Posts

Mood : Loveble

City : cololmbo
Country : Sri Lanka
Posts : 2206
GetReal Gold : 5229
Member Since : 2015-05-03

Back to top Go down

Re: කළුවර ඉරගල..

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 6 of 8 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum