හැරදා ගියා ඔයා...... නමුත් මා?????????

View previous topic View next topic Go down

හැරදා ගියා ඔයා...... නමුත් මා?????????

Post  Sanketh on 2013-05-21, 9:16 am

සඳට තනි නැත පුංචි තරුවක්.....
පායලා ඇත සඳ ළඟින්..........
නෙතට බර වැඩි කඳුළු බිදුවක්....
ගලයි මා දෙකොපුල් මතින්......

හැගුම් ගොළුවී.. පැතුම් බොදවී....
මාව හැරදා නුබ ගිහිං
ලොවම පාලුයි සතුට නෑ අද.....
නැති නිසා ඔබ මා ලගින්.....

සතුට රැව් දුන් වසන්තය නැත.....
ප්‍රියේ ඔබ අරගෙන ගිහිං......
වැසිවැටෙන වස්සානේ ඇවිදින්....
සිසිල දී මිදිලා ගිහිං......

හිතට හිත පෙමක් මත්තේ.....
දවයි මා හද ගින්දරෙන්.....
අපට අප නැති ලොවක් වේනම්...
සමුගනිමි මා ඒ ලොවෙන්....


සතුට රැව් දුන් වසන්තය නැත.....
ප්‍රියේ ඔබ අරගෙන ගිහිං......
වැසිවැටෙන වස්සානේ ඇවිදින්....
සිසිල දී මිදිලා ගිහිං......

හිතට හිත පෙමක් මත්තේ.....
දවයි මා හද ගින්දරෙන්.....
අපට අප නැති ලොවක් වේනම්...
සමුගනිමි මා ඒ ලොවෙන්....
avatar
Sanketh
Team Member
Team Member

Mood : Proud

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 437
GetReal Gold : 6850
Member Since : 2013-02-06

Back to top Go down

Re: හැරදා ගියා ඔයා...... නමුත් මා?????????

Post  භානුක on 2013-05-21, 6:12 pm

ලස්සනයි කොල්ලො..
flower හතයි..
avatar
භානුක
Team Member
Team Member

Mood : Hurt

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 224
GetReal Gold : 4785
Member Since : 2013-05-05

Back to top Go down

Re: හැරදා ගියා ඔයා...... නමුත් මා?????????

Post  Sanketh on 2013-05-21, 8:11 pm

thank you bhanuka aiye!!!
avatar
Sanketh
Team Member
Team Member

Mood : Proud

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 437
GetReal Gold : 6850
Member Since : 2013-02-06

Back to top Go down

Re: හැරදා ගියා ඔයා...... නමුත් මා?????????

Post  Emrys on 2013-05-21, 8:35 pm

එන්න එන්නම වයස අඩුවෙනව.
avatar
Emrys
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 92
GetReal Gold : 4161
Member Since : 2013-05-03

Back to top Go down

sanketh............................

Post  Amila Rathnayake on 2013-05-21, 8:48 pm

හරිම ලස්සනයි සන්කේත්........................ඇත්තමයි..............
avatar
Amila Rathnayake
+ 100 Posts

City : Kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 153
GetReal Gold : 4277
Member Since : 2013-05-12

Back to top Go down

Re: හැරදා ගියා ඔයා...... නමුත් මා?????????

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum