ලගින් නැති ආදරය

View previous topic View next topic Go down

ලගින් නැති ආදරය

Post  සහන් on 2013-05-21, 1:38 am

ඔයා ගැන හිතෙන
හැමවෙලාවකම,
මගේ තොල්අතරෙ
සිහින් සිනාවක් නැගෙන්නෙ
ඔයාගෙ ආදරේ මතක් වෙලා. . . . .
කතාකරන හිනැහෙන
ලස්සන ඇස් මතක්වෙලා. . . . .
එත් ඇසිල්ලකින්
ඒ හිනාව මැකිල යන්නෙ
ඔයා මගේ ඇස්මායිමේ
නැතිබව මතක් වෙලා. . .
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2346
GetReal Gold : 9208
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: ලගින් නැති ආදරය

Post  Amila Rathnayake on 2013-05-22, 1:09 pm

wow......................ලස්සනයි.......................කොල්ලෝ...........................
avatar
Amila Rathnayake
+ 100 Posts

City : Kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 153
GetReal Gold : 4215
Member Since : 2013-05-12

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum