මගේ ප්‍රේමය​......

View previous topic View next topic Go down

මගේ ප්‍රේමය​......

Post  suk love on 2015-09-22, 10:09 pm

"මගේ ප්‍රේමය​......
  අසම්මතයි ලෝකයට​....
  ප්‍රේමය අයිති....
  මටද ලෝකයටද​.....
  අසම්මත සම්මත......
  මිනුම් ඇයි ප්‍රේමයට​...
  මියෙන තුරු මම ඉදිමි...
  දේදුනු පාට සමනල සිහිනයක....."
avatar
suk love
+ 100 Posts

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 125
GetReal Gold : 2341
Member Since : 2015-08-18

Back to top Go down

Re: මගේ ප්‍රේමය​......

Post  thavisha on 2015-09-23, 9:31 am

thumbup thumbup thumbup

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: මගේ ප්‍රේමය​......

Post  suk love on 2015-09-23, 10:45 pm

thanx
avatar
suk love
+ 100 Posts

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 125
GetReal Gold : 2341
Member Since : 2015-08-18

Back to top Go down

Re: මගේ ප්‍රේමය​......

Post  rayya1 on 2015-10-15, 10:41 pm

like
avatar
rayya1
Regular Member

Mood : Fine

City : colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 56
GetReal Gold : 3213
Member Since : 2014-02-10

Back to top Go down

Re: මගේ ප්‍රේමය​......

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum