නුබ​,මම සහ අපි......

View previous topic View next topic Go down

නුබ​,මම සහ අපි......

Post  suk love on 2015-09-21, 10:54 pm

"නුබ​.......
 ගිණි ගහන මද්දහනෙ....
 හිරු එළිය විය​.....
 මම​.....
 රෑ අහසේ ....
 සඳ කිරණ විය​....
 අපි......
 එක අහසේ හිනහුනත්.....
 සඳ,හිරු මෙන්.....
 මුණ නොගැසෙනා....
 පෙම්වතුන් විය​................"
avatar
suk love
+ 100 Posts

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 125
GetReal Gold : 2341
Member Since : 2015-08-18

Back to top Go down

Re: නුබ​,මම සහ අපි......

Post  thavisha on 2015-09-22, 7:05 pm

thumbup thumbup thumbup thumbup

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: නුබ​,මම සහ අපි......

Post  suk love on 2015-09-22, 9:45 pm

thax yalu
avatar
suk love
+ 100 Posts

City : kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 125
GetReal Gold : 2341
Member Since : 2015-08-18

Back to top Go down

Re: නුබ​,මම සහ අපි......

Post  rayya1 on 2015-10-15, 10:40 pm

like
avatar
rayya1
Regular Member

Mood : Fine

City : colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 56
GetReal Gold : 3213
Member Since : 2014-02-10

Back to top Go down

Re: නුබ​,මම සහ අපි......

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum