දන්නවද ඇයි...?

View previous topic View next topic Go down

දන්නවද ඇයි...?

Post  samitha on 2015-08-14, 9:12 pm

ජීවිතේ
මතකයන්...
රැඳෙන්නේ
අපේ
මොළේ... ලු!
එත්...
ඒ මතකන්ය ම
නැවත
ආවර්ජනය වෙද්දී
හිරවෙන්නේ... අපේ
පපුව...!
රිදෙන්නේ... අපේ
හිත...!
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2884
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: දන්නවද ඇයි...?

Post  Jith on 2015-08-15, 1:44 am

හ්ම්.. ඔව්...  kiss
avatar
Jith
+ 250 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 413
GetReal Gold : 4577
Member Since : 2013-10-18

Back to top Go down

Re: දන්නවද ඇයි...?

Post  shevan on 2015-08-16, 3:15 pm

හරියටම හරි.

කන්නෙ කටින් තමයි.
රස දැනෙන්නෙත් කටටමයි.අෆ්ෆා...........


ඒත් කෑවට පස්සෙ
*න්න ගියාම *ක තමයි
ඒකෙ දුක විදවන්නෙ.
නේද?


(සිතුවිල්ල හෑල්ලු කලා නෙවේ හොදේ. පොඩි ආතල් එකක් ගත්තෙ)
තරු දැම්මෙ අපරාදෙ කියලත් හිතෙනවා. රෙන පුකට මොන තරුද නේහ් smile
avatar
shevan
+ 250 Posts

Mood : Cheerful

Country : Sri Lanka
Posts : 403
GetReal Gold : 4909
Member Since : 2013-08-09

Back to top Go down

Re: දන්නවද ඇයි...?

Post  thavisha on 2015-08-17, 10:12 am

lmao lmao lmao lmao

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7860
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: දන්නවද ඇයි...?

Post  ishan on 2015-08-19, 1:18 am

hmmmmmm
avatar
ishan
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 131
GetReal Gold : 3420
Member Since : 2014-03-10

Back to top Go down

Re: දන්නවද ඇයි...?

Post  samitha on 2015-08-19, 10:43 am

@shevan wrote:හරියටම හරි.

කන්නෙ කටින් තමයි.
රස දැනෙන්නෙත් කටටමයි.අෆ්ෆා...........


ඒත් කෑවට පස්සෙ
*න්න ගියාම *ක තමයි
ඒකෙ දුක විදවන්නෙ.
නේද?


(සිතුවිල්ල හෑල්ලු කලා නෙවේ හොදේ. පොඩි ආතල් එකක් ගත්තෙ)
තරු දැම්මෙ අපරාදෙ කියලත් හිතෙනවා. රෙන පුකට මොන තරුද නේහ් smile
කතාවේ අත්තක් නැත්තේම ත් නෑ ... smile ඒත් මුඛය යි ගුදය යි දෙකම එකම පාරේ ආරම්භයයි අවසානයි නේ shevan! ඉතින් කටින් යන දේ *කෙන් එන්නේ නැතුව කොහොමද නේද? smile
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2884
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: දන්නවද ඇයි...?

Post  samitha on 2015-08-19, 10:45 am

@Jith wrote:හ්ම්.. ඔව්...  kiss
kiss
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2884
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: දන්නවද ඇයි...?

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum