තේරුම

View previous topic View next topic Go down

තේරුම

Post  Oshada on 2015-07-09, 11:00 pm

හැම කඳුළකම
දිග කතාවක්
තියෙනවා....
හැම දිග හුස්මකම
ලොකු තේරුමක්
තියෙනවා...
හැම නිහඬතාවයකම
ලොකු උත්තරයක්
තියෙනවා... වගේම

හැම හිනාවකම
නොපෙනෙන
දුකක්
තියෙනවා....
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: තේරුම

Post  thavisha on 2015-07-20, 1:25 pm

100% eththa kollo

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum