පාපිස්ස

View previous topic View next topic Go down

පාපිස්ස

Post  Oshada on 2015-07-03, 8:40 pm

කාගෙවත් ළඟ
පාපිස්සක් වෙන්න
එපා
බං..

මොකද..
මිනිස්සු
පාපිස්ස ළඟ
නතර වෙන්නෙ
උන්ගෙ
කකුල්
පිහදා ගන්නකන්
විතරයි..
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: පාපිස්ස

Post  thavisha on 2015-07-20, 1:21 pm

hmmmm eka nam eththa ban

kaalekin passe awe mamamth site ekata

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum