පෙම් කරන තරමක්

View previous topic View next topic Go down

පෙම් කරන තරමක්

Post  Oshada on 2015-06-28, 9:08 pm

මේ තරම් ප්‍රේමයක්
කොහේ තිබුනද මන්දා
නුඹ දුටුව විගසම
හිත හිරිවැටුන හින්දා


රෑ තිස්සෙ නින්දක්
මට නැද්ද මන්දා
නුඹ ඇවිත් හැමදාම
මාව ඇහරන හින්දාමගේ ඇස් යටත්
කළු වෙලද මන්දා
ඒ උනත් හිත
පිරිලා නුඹ හින්දාපෙම් කරන තරමක්
නුඹ නොදන්නෙද මන්දා
කිසිම හොඳ පිළිතුරක
සෙයක් නැති හින්දා
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6316
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: පෙම් කරන තරමක්

Post  thavisha on 2015-06-29, 1:24 pm

hmmmm

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7808
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: පෙම් කරන තරමක්

Post  Sajith on 2016-05-09, 4:50 pm

මේ තරම් ප්‍රේමයක් හදවතේ රන්දා
මේ පුන්චි සමනලා කොහි උනිද මන්දා
සිහින ලොව මා පැතූ කුමරු නුඹ හින්දා
දුටු දිනම මගෙ හිතත් නුඹට පෙම් බැන්දා

රැය පුරා මගෙ නින්ද නැති කෙරුව හින්දා
එවමි මම පිළිතුරක් හද සෙනෙහෙ රන්දා
දිවි මගේ පුරාවට රැගෙන යමි කැන්දා
සන්තකව නුඹේ සිත මට ලියා දුන් දා
avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2806
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: පෙම් කරන තරමක්

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum