ස්පයිඩර් මෑන්...

View previous topic View next topic Go down

ස්පයිඩර් මෑන්...

Post  Oshada on 2015-06-20, 9:26 pm


මිනිස්සුන්ට
උදව් කරන
ස්පයිඩර් මෑන්ලා
ඉන්නෙ
‍ෆිල්ම් වල විතරයි
බං..

සමාජෙ ඉන්න
ගොඩක්
ස්පයිඩර් මෑන්ස්ලා
කරන්නේ
තව එකෙක්
අහුවෙන්න
මකළු දැල් බැඳලා හරි
තමන්
ජීවත් වෙන්න බලන එක
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ස්පයිඩර් මෑන්...

Post  thavisha on 2015-06-20, 10:04 pm

ha ha ha super true bro  thumbup thumbup thumbup

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ස්පයිඩර් මෑන්...

Post  virmadu on 2015-06-23, 2:23 am

hmmmm...eka atta...
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3240
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: ස්පයිඩර් මෑන්...

Post  samitha on 2015-06-23, 11:45 pm

දැල්වල පැටලිලා දුක් විඳලා තියෙන කිසිම මෑන් කෙනෙක් වෙන එකෙක්ට දැල් අටවන්නේ නෑ...
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2822
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: ස්පයිඩර් මෑන්...

Post  rayya1 on 2015-06-24, 11:19 pm

agree
avatar
rayya1
Regular Member

Mood : Fine

City : colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 56
GetReal Gold : 3213
Member Since : 2014-02-10

Back to top Go down

Re: ස්පයිඩර් මෑන්...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum