නුඹ ආවෙ නැති හින්ඳා...

View previous topic View next topic Go down

නුඹ ආවෙ නැති හින්ඳා...

Post  Oshada on 2015-06-17, 9:31 pm

මල් සුවද,පුර හදක තරු 
පොකුරු ගෙන උපමා..
හසරැල්ල නිල් නයන
පෙම් සුවද තවරා..
සිත්තමක හැඩ කියන
පද වැලක පද අමුණා..
පෙම් බැන්ද තුන් හිතම
හැම රෑම ඉකි බිංදා..
නුඹ ආවෙ නැති හින්ඳා.......


පේලියට දුටු හීන
හිත අස්සෙ අහුරා..
පිලිවෙලට එක එකට
මං රහසෙ පෙම් බැන්දා..
පුර හදට පෙම් හදට
දුක කියලා..
පෙම් බැන්ද තුන් හිතම
හැම රෑම ඉකි බින්ඳා....
නුඹ ආවෙ නැති හින්ඳා...මල් හීන හිත ඇතුල
හැඩි කරලා..
නෙත් පියන රෑ යහනෙ
නිදි නැතුවා..
නුබ සොයන නෙත් දෙකට
බොරු කියලා..
පෙම් බැන්ද තුන් හිතම
හැම රෑම ඉකිබින්ඳා..
නුඹ ආවෙ නැති හින්ඳා...
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: නුඹ ආවෙ නැති හින්ඳා...

Post  thavisha on 2015-06-18, 4:39 pm

onna mama awaaaaaaa

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum