බලා ඉන්නෙ නුඹ එනකන්

View previous topic View next topic Go down

බලා ඉන්නෙ නුඹ එනකන්

Post  Oshada on 2015-06-13, 11:06 pm

පාට හතේ කොලයක මං 
හීන හතක් ඔතල තියන් 
දවස් හතක් කලින් ඉදන් 
බලා ඉන්නෙ නුඹ එනකන්

පෝය හතක් සිල් අරගෙන 
භාර හතක් ගැට ගහගෙන 
වාර හතක් පැදකුණු කර 
ඉල්ලුවෙ නුඹ විතරයි මං


මාල හතක් ගෙල පලදන් 
දවස් හතක්‌ මගුල් අරන් 
මහල් හතක් උඩ කැන්දන්
යන්න නෙමේ කියන්නෙ මං


මයිල හතක් පහු කර විත් 
යාර හතක් අත් අල්ලන් 
හීන හතක් මව මව අපි 
ඇවිදන් යමු පුලුවන්නම්...!!
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: බලා ඉන්නෙ නුඹ එනකන්

Post  thavisha on 2015-06-14, 1:39 pm

thumbup thumbup

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7810
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: බලා ඉන්නෙ නුඹ එනකන්

Post  Guest on 2015-06-14, 7:49 pm

Hmmmmmmm
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: බලා ඉන්නෙ නුඹ එනකන්

Post  virmadu on 2015-06-15, 10:44 pm

උබ අකුරු වලට පෙරලලා තියෙන්නේ අපි හැමෝගෙම හීනේ යාලුවා...ඒත් ඒ හීනේ හීනයක් විතරක්ම උනාම දැනෙන දුක අකුරු වලට ගලපන්න බැ....එහෙම නේද​?........................ noidea noidea noidea noidea
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3252
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: බලා ඉන්නෙ නුඹ එනකන්

Post  rayya1 on 2015-06-16, 12:56 am

cry
avatar
rayya1
Regular Member

Mood : Fine

City : colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 56
GetReal Gold : 3225
Member Since : 2014-02-10

Back to top Go down

Re: බලා ඉන්නෙ නුඹ එනකන්

Post  Sajith on 2016-05-17, 5:15 pm

avatar
Sajith
+ 250 Posts

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 471
GetReal Gold : 2808
Member Since : 2016-03-31

Back to top Go down

Re: බලා ඉන්නෙ නුඹ එනකන්

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum