කවුරුන්ද නුඹ

View previous topic View next topic Go down

කවුරුන්ද නුඹ

Post  Oshada on 2015-05-29, 9:44 pm

සසරෙ මතු දා 
පැතූ පැතුමන් 
ලෙසින් නුඹ, මා හමුවෙලා
ගෙවෙන කාලයෙ 
තුටින් හිනැහී 
රැදී පාළුව නැති කළා
නැගෙන සිතුවිලි 
කරන කවිකම් 
නිසාවෙන් සිත් එක් වෙලා

කියා දෙනවද 
කවුරුන්ද නුඹ 
හිදී, හදෙ සුවයක් වෙලා..
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6316
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: කවුරුන්ද නුඹ

Post  thavisha on 2015-05-30, 11:34 pm

im ur love  thumbup thumbup thumbup

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7808
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum