අනියම් පෙම්වතායි මම...

View previous topic View next topic Go down

අනියම් පෙම්වතායි මම...

Post  samitha on 2015-05-24, 2:58 am

"සතුටින් නේද ඔයා...?"
කියලා අහන්නකෝ...
කියනවා මගේ හිත...
හැම රෑම... මේ මටම...
ඒවුනත් කොහොමද...
ආයේ එන්නේ ඔයා ලඟට...
තාම මතකයි මට...
අනියම් පෙම්වතායි මම...
දුකක් නෑ මට...
ඔයා නැතුවට...
පුරුදු වුණානේ මන්...
තනියම ඇවිදින්න...
ඒත් කොහොමද...
ඔයාගේ දුක සැප...
අහන්න බැරි එක...
ලොකු දුකක් මට...
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2822
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: අනියම් පෙම්වතායි මම...

Post  Esala on 2015-05-24, 8:52 am

hmmm..................
avatar
Esala
+ 500 Posts

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 596
GetReal Gold : 5210
Member Since : 2013-03-28

Back to top Go down

Re: අනියම් පෙම්වතායි මම...

Post  virmadu on 2015-05-24, 9:36 pm

තාමත් මම ඔබේ පෙම්වතා......ඒත් ලගින් ඉන්නට නෑ අවසර​....
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3240
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: අනියම් පෙම්වතායි මම...

Post  Guest on 2015-05-25, 5:59 pm

දැන දැනම පෙම් කලෙ 
කුමටද අනියමට
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: අනියම් පෙම්වතායි මම...

Post  samitha on 2015-05-25, 6:12 pm

Nil saliya wrote:දැන දැනම පෙම් කලෙ 
කුමටද අනියමට

ඉස්සෙල්ලා අල්ලගත්ත අත අතෑරලා කියලයි අත දික්කලේ... ඒත් අල්ලගත්තට පස්සෙයි, ඉස්සෙල්ල අල්ලගත්ත අත අතාරින්න බෑ කිව්වේ... එතකොට මට මාව නැතිවෙලා ඉවරයි...!  smile
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2822
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: අනියම් පෙම්වතායි මම...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum