නුඹත් හරි පුදුමයි...

View previous topic View next topic Go down

නුඹත් හරි පුදුමයි...

Post  Oshada on 2015-05-05, 8:27 pm

හිතත් හරි පුදුමයි
ආදරෙත් හරි පුදුමයි
නුඹත් හරි පුදුමයි
මැව් සිහින හරි සොඳුරුයි...
අහඹුවක් වුනු
නෙතු නොගැටි හුරු පුරුදුකම්
හරි සොඳුරුයි
නුඹත් හරි සොඳුරුයි
ඒ වගෙම පුදුමයි...

කෙලවරක් නැති මාවතක්
තනා හිත තුල
නුඹ තනා දුන් 
නිමක් නැති ගමනක්
හරි පුදුම ගමනක්...

ඇඟෑලුම් කම් හුඟක් හැන්ගුනු
ඇස් මග ඇරුන බව ඇත්තයි
නමුදු හිතේ බැඳි පෙම
නිමාවක් නැත්
ඒක හරි පුදුමයි
ආදරෙත් පුදුමයි
නුඹත් හරි පුදුමයි...
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: නුඹත් හරි පුදුමයි...

Post  thavisha on 2015-05-06, 1:20 pm

hmmmmmmmmmmmmmm  noidea noidea noidea noidea

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: නුඹත් හරි පුදුමයි...

Post  භානුක on 2015-05-06, 3:34 pm

thumbup thumbup thumbup thumbup thumbup thumbup
avatar
භානුක
Team Member
Team Member

Mood : Hurt

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 224
GetReal Gold : 4723
Member Since : 2013-05-05

Back to top Go down

Re: නුඹත් හරි පුදුමයි...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum