ඔබ සතුටින්ය මේ හැම අද මා ළඟය...

View previous topic View next topic Go down

ඔබ සතුටින්ය මේ හැම අද මා ළඟය...

Post  Oshada on 2015-05-03, 7:00 pm

ලතැවුල් දරන
මේ හිත ඔබ ගැන නිබඳ
මගහැර යන්න
මග පෙන්වූයේ කවුද
අත්වැල බින්දෙ
ඔබ මිස මා නොව සබඳ
රතු නෙතු ඔබෙ නොවී
මට හිමි වුනෙ ඇයිද...

ඔබ මගෙ තරුව
සඳ ළඟ තනියට දිලුනූ
ඔබ මගෙ මලය
වෙන තුරු මුදුනක පිපුණූ
ඔබ මගෙ නදිය
මහ සමුදුර වෙත ඇදුනූ
ඔබ මගෙ බිඳුණු සිහිනය
නේදැයි කියනූ...

කඳුලැල් නැගිය යුතු
ඔබගේ නෙතු තුලය
රිදුමන් විඳිය යුතු
ඔබගේ හිත තුලය
අඩුවක් දැනිය යුතු
ඔබ දිවි මග තුලය
ඔබ සතුටින්ය
මේ හැම අද මා ළඟය...
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ඔබ සතුටින්ය මේ හැම අද මා ළඟය...

Post  thavisha on 2015-05-04, 12:22 pm

pride pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ඔබ සතුටින්ය මේ හැම අද මා ළඟය...

Post  virmadu on 2015-05-04, 9:30 pm

hhhhhmmmmmm......vidina vidawana attama attha...
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3240
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: ඔබ සතුටින්ය මේ හැම අද මා ළඟය...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum