පල්ලියේ කොඩිගහ

View previous topic View next topic Go down

පල්ලියේ කොඩිගහ

Post  samitha on 2015-04-15, 3:15 pm

පහුගිය ඉරුදින
එසවුණු කොඩිගහ
අහස්කුස නැගී 
ඒ සුබ මොහොත...

පසක් වුනි මට අද...
ඒ මහා කොඩි කඳ
ඉහිලූ මා උර මෙන්ම...
හිතේ වූ මහ බර ද
හෙලා ඇති බැව්

එහෙයින් නව වසට
පිය නගන මම
පිවිතුරුයි අද
පිණි බිඳුවක් සේ--තණ අග රැඳුනු
avatar
samitha
Regular Member

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 70
GetReal Gold : 2834
Member Since : 2015-01-25

Back to top Go down

Re: පල්ලියේ කොඩිගහ

Post  thavisha on 2015-04-16, 1:20 pm

thumbup

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7810
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: පල්ලියේ කොඩිගහ

Post  Rashmika on 2015-04-16, 7:14 pm

Supiri (Y)
avatar
Rashmika
Regular Member

Mood : Fine

Country : Sri Lanka
Posts : 28
GetReal Gold : 2741
Member Since : 2014-11-14

Back to top Go down

Re: පල්ලියේ කොඩිගහ

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum