ඇයි...???

View previous topic View next topic Go down

ඇයි...???

Post  භානුක on 2015-03-30, 12:39 pm

  නින්ද නැති යාමයේ හීන _____නිදි වරනවා 
සුන්දරම හීනයේ ඔබේ රුව ___පෙනෙනවා 
  නන්ද වූ නෙතු පියුම් සිත නතර ___කරනවා 
මන්ද තව මිතුරු බස් මම මගෙන් __අසනවා
avatar
භානුක
Team Member
Team Member

Mood : Hurt

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 224
GetReal Gold : 4735
Member Since : 2013-05-05

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum